Dela den här sidan

Tjänstgöringstecken för operatör på kommunikationscentralen m/2003

Bricka fjällräddningen

Bricka yttre befäl
Beredskapspolis

Beredskapspolis

Tjänstgöringstecken för operatör på kommunikationscentralen m/2003

Tjänstgöringstecken för bombtekniker m/2000

Tjänstgöringstecken för bombtekniker m/2000

Tjänstgöringstecken vid rikspolisstyrelsen m/72

Tjänstgöringstecken vid rikspolisstyrelsen m/72

Motorfordonskontroll besiktningsförordnande

Motorfordonskontroll besiktningsförordnande

M/74 små märken

M/74 små märken

Mössmärken m/74 stora

Mössmärken m/74 stora

Polisskolan mössmärke

Polisskolan mössmärke

Bricka fjällräddningen
Bricka vakthavande befäl m/92

Bricka vakthavande befäl m/92

Bricka yttre befäl

Svaromålsbricka m/54

Svaromålsbricka m/54

Svaromålsbricka m/74

Svaromålsbricka m/74

Länsstyrelsen förordnar jakttillsynsmän i Sverige. Ansökan skall göras skriftligen av uppdragsgivaren som är jakträttsinnehavare till exempel länsjaktvårdsförening, jaktsammanslutning eller motsvarande. Det är endast personer som genomgått av Rikspolisstyrelsen beslutad utbildning som får förordnas som jakttillsynsman.

Länsstyrelsen förordnar jakttillsynsmän i Sverige. Ansökan skall göras skriftligen av uppdragsgivaren som är jakträttsinnehavare till exempel länsjaktvårdsförening, jaktsammanslutning eller motsvarande. Det är endast personer som genomgått av Rikspolisstyrelsen beslutad utbildning som får förordnas som jakttillsynsman.

Passkontroll   Nålfästning

Passkontroll Nålfästning

Flygplatskontroll
Flygplatskontrollant

Flygplatskontrollant

mössmärke m/41

Flygplatskontroll

mössmärke m/41

Bröstbricka för reservpolis men användes också som mösmärke till polisens båtmässa.Användes mellan 1926-1953
Mössmärken m/26 användes till 1954

Mössmärken m/26 användes till 1954

Namnbrickor

Bröstbricka för reservpolis men användes också som mösmärke till polisens båtmässa.Användes mellan 1926-1953

Namnbrickor

Mössmärke m/26 Kommissarie användes mellan 1926-1954

Mössmärke m/26 Kommissarie användes mellan 1926-1954